€12.99
Covenant Oil staat voor de Geest van Profetie. Deze geur is Covenant Oil genoemd omdat het spreekt van de betrokkenheid, toewijding en Godsvrucht van de partijen die een verbondsrelatie ingaan, zowel op het gebied van het huwelijksverbond als op het gebied van het verbond van de gelovige met de Almachtige. 

De Bijbel staat vol met teksten die het huwelijksverbond op aarde vergelijken met het verbond tussen de Schepper en Zijn volk. Na de Exodus presenteerde Mozes de voorwaarden van zo’n verbond aan het volk Israël, de tien geboden, geschreven met de vinger van de Heilige van Israël, welke zij met hun hele hart aanvaarden met een volmondig “dat zal ik doen”. Liefde voor de Enige Ware God, getoond door gehoorzaamheid aan Zijn Woord, is de basis waarop dit verbond is uitgebreid naar een ieder die gelooft.

Abba’s Covenant Oil is een delicate mengeling van vier geuren die de drie deelnemers van het Bijbelse Huwelijksverbond vertegenwoordigen: Frankincense & Myrrh representeert de Bruidegom, Spikenard representeert de bruid en Hyssop representeert de Heilige Geest. 

Dit product is uitgesloten van het recht op herroeping (gebaseerd op hygiëne en houdbaarheid).