€39.99
De levertijd van dit product bedraagt circa twee tot drie weken, aangezien het product moet worden aangeleverd vanuit het buitenland. Na ontvangst in ons magazijn zal het product nog dezelfde dag worden toegezonden.

Een prachtige talliet met vlammen die de uitstorting van de Heilige Geest representeren. De afmeting is 72" (182 cm) x 22" (55 cm). Deze talliet bevat twee Bijbelverzen:

  • "Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal" Handelingen 1:8.
  • "Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd  dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft." Johannes 15:16.