€39.99

Een prachtige talliet met vlammen die de uitstorting van de Heilige Geest representeren. De afmeting is 72" (182 cm) x 22" (55 cm). Deze talliet bevat twee Bijbelverzen:

  • "Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal" Handelingen 1:8.
  • "Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd  dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft." Johannes 15:16.