Aanbieding!
€28.99 €33.99
De levertijd van dit product bedraagt circa twee tot drie weken, aangezien het product moet worden aangeleverd vanuit het buitenland. Na ontvangst in ons magazijn zal het product nog dezelfde dag worden toegezonden.

 

De wijzen waren naar Jeruzalem gereisd, want ze verwachtten dat de Koning der joden daar zou zijn. Jeruzalem was immers de stad waar de koningen zetelden. Gods Woord, o.a. Micha 5:1, bracht de wijzen bij Hem in een stal in Bethlehem. De Bijbel is er om ons telkens weer te wijzen op en te brengen bij de Here Jezus. Zodra de wijzen Hem zien, brengen ze Hem hulde door Hem hun geschenken aan te bieden. De geschenken waren: goud, wierook en mirre. Deze 3 geschenken symboliseren de weg die de Here Jezus zou gaan om ons zondige mensen te verlossen.

Goud spreekt van de heerlijkheid van God. (In de hemel zijn gouden straten, Op. 21:21). In de tabernakel en later in de tempel stond de ark van goud. De ark spreekt van Christus en Zijn heerlijkheid. In het Heilige der heiligen, de plaats waar de ark stond en waar God troonde, was alles van goud. Volgens de encyclopedie is een kenmerk van goud dat het altijd vrij is van bacteriën doordat het een bacteriedodende werking heeft. Puur goud is dus rein, zuiver. De hemel (waarover in symbolische taal over goud gesproken wordt) is een plaats waar geen zonde is, waar alles rein en zuiver is. Goud spreekt ook van de heerlijkheid, die God in Zichzelf bezit. Goud is niet aan verandering onderhevig, daarom wordt van Hem gezegd, dat Hij gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid Dezelfde is.

Wierook is een doorzichtige hars die spontaan of als gevolg van een inkeping uit een tak of stam van een struik komt. De meest blanke wierook is het kostbaarst. Wierook verspreidt een aangename geur. Het spreekt van het volmaakte leven, dat de Here Jezus hier op aarde geleefd heeft. Zijn hele leven was één groot wierookoffer aan de Vader. Hij deed de wil van de Vader in alles. , Zijn leven was in de volkomen overgave en afhankelijkheid aan God de Vader. Christus was in Zijn leven als Mens op aarde volkomen rein en zonder zonde. Wierook was destijds ook bepaald geen gebruiksartikel, het was iets bijzonders. Ook het leven van Christus is, door Zijn volmaaktheid bijzonder. In Ef 5:2 staat 'en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk'. De wandel en het leven Christus waren voor God een welriekende reuk.

Mirre spreekt van het lijden van de Here Jezus. Een boom of struik moest worden 'verwond of geslagen' om de mirre te voorschijn te laten komen. De smaak van mirre is bitter maar komt het in aanraking met vuur dan verspreidt het een aangename geur. Toegepast op de Here Jezus, zien we dat Hij geslagen is aan het kruis van Golgotha: 'door Zijn striemen is ons genezing geworden'. Het lijden was voor Hem ontzettend bitter, want 'de straf die ons de vrede brengt was op Hem', Jesaja 53:5. In de hof van Gethsemane zien we weer het bittere lijden van Hem, zo intens dat Zijn zweet bloed werd. En aan het kruis komt de bitterheid van Zijn lijden duidelijk naar voren door Zijn kreet: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten'. Wat een onpeilbaar lijden moet dit voor Hem zijn geweest. Hij die als Mens altijd in de meest intieme gemeenschap met God de Vader had geleefd werd hier door God verlaten, Hij leed als volmaakt Mens en Hij deed dit volkomen alleen. Verworpen door de mensen en verlaten door God, hing Hij daar aan het kruis als Mens tussen hemel en aarde. Aan het kruis onderging de Here Jezus het oordeel en Hij was bereid de weg van de Vader te gaan tot in de dood, ja de dood des kruises. Juist door Zijn gehoorzaamheid heeft Hij God grootgemaakt en verheerlijkt. Toen de Here Jezus in het oordeel kwam, het vuur, verspreidde Hij een lieflijke reuk ter ere van God de Vader, daarom is Hij uitermate verhoogd.

Inhoud pakket:

1 x 1/4 oz Myrrh Zalfolie
1 x 3x4 Myrrh Pijlerkaars
1 x Kleurboek / Journal voor volwassenen "Healing Words"